Základom všetkého je bezpochyby účtovníctvo

Účtovníctvo je základným kameňom nielen pre úspešné podanie daňového priznania, ale najmä pre včasné riešenie krízových situácií, pre správne vyhodnotenie zdravia firmy, pre rozhodovanie na istotu. Ak vychádzate pri rozhodovaní z nesprávnych čísiel, môže to mať katastrofálne dopady v budúcnosti.

Účtovníctvo podľa nás

Rýchle a presné zaúčtovanie dokladov

Spoľahlivý obraz stavu spoločnosti

Legislatívne bezchybné

Vysoká úroveň analytiky

Naše služby

účtovníctvo: jednoduché, podvojné, pre neziskové organizácie
daňové priznania: daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel
komplexné zastupovanie pred daňovými úradmi a poisťovňami
finančné výkazy a reporty podľa požiadaviek klienta
rekonštrukcie účtovníctva a iné krízové situácie
účtovanie počas reštrukturalizácie, konkurzov a pri likvidáciách
mzdové účtovníctvo a personalistika

zabezpečené pracovné pozície:
hlavný účtovník, samostatný účtovník, mzdový účtovník

Zaujímavé fakty

účtujeme spolu 
 firiem

agregovaný obrat firiem
 miliónov Eur ročne

spracúvame mzdy pre 
 zamestnancov

na trhu pôsobíme už
rokov

Rozumieme najmä týmto odvetviam

Informačné technológie
Poľnohospodárstvo
Neziskový sektor
Veľkoobchod
Distribúcia
Výroba
Služby

Zaujali sme vás?

Napíšte nám ešte dnes

Kontaktovať QProfit