Implementácia ekonomického systému

Nevyhnutným predpokladom pre efektívne rozhodovanie sú spoľahlivé a presné informácie. To sa však dá ťažko dosiahnuť, ak je účtovníctvo nastavené iba na plnenie základných zákonných požiadaviek. Podstatou implementácie ekonomického systému je preto nastavenie procesov tak, aby sa zbierali dáta správnym spôsobom, v správnom čase a v správnej štrukúre. Iba tak z nich bude možné efektívne tvoriť informácie pre rozhodovanie.

Pracujeme s týmito systémami

Stormware POHODA SQL

Známy účtovný systém, ktorý je zameraný na menšie firmy. Vo verzii SQL pridáva robustnosť databázového backendu, čo prináša možnosť nasadenia v rastúcej firme. Možnosti individuálneho nastavenia sú však obmedzené a preto tento variant implementujeme zákazníkom so štandardizovanými postupmi.

Stormware POHODA E1

POHODA vo verzii E1 je určená najmä firmám, ktorých procesy sú zložitejšie a je nutná väčšia flexibilita pri implementácii. Zároveň však implementácia plnohodnotného ERP systému by nebola efektívnym riešením. POHODA E1 ťaží zo širokej používateľskej bázy nižších verzií a preto obsahuje množstvo štandardizovaných modulov, ktoré prešli rokmi vývoja. Zároveň je však možné doplnenie o špecifické agendy, dimenzie a polia.

Microsoft Dynamics NAV

Robustný ERP systém pre stredné a veľké firmy. Jeho veľká flexibilita kladie vysoké nároky na správnu implementáciu. Jej priebeh je pomerne zložitý, keďže priamo Microsoft sa implementácie nezúčastňuje – vykonáva ju certifikovaný implementátor, firma z IT odvetvia. Preto býva implementácia po technologickej stránke kvalitná, no správna podpora biznis procesov zaostáva, čo znehodnocuje investíciu do kvalitného systému.

Naša rola v implementačnom procese

ČinnosťPOHODA SQLPOHODA E1Microsoft Dynamics NAV
Predimplementačné poradenstvoQPQPQP
Technologická časťQP / dodávateľQP / dodávateľQP / dodávateľ
Nákup licenciíQPQPQP / implementátor
Systémová inštaláciaStormwareStormwareImplementátor
Všeobecné nastavenia systémuQPQPQP + implementátor
Analýza procesovQPQPQP
Systémové modelovanie procesovQPQPQP + implementátor
Základné nastavenia agendQPQPQP + implementátor
Parametrizácia účtovníctva a účtovná osnovaQPQPQP + implementátor
Parametrizácia účtovníctva pre konsolidáciu--QP + implementátor
Periodické aktivity--QP
Rozpočtovanie--QP + implementátor
Vnútropodnikové účtovníctvo--QP + implementátor
Nákladové účtovníctvo--QP + implementátor
Šablóny dokladovQPQP-
Komunikácia s aplikáciami tretích strán-QP + dodávateľQP + implementátor + dodávateľ
Automatizované úlohy-QPQP + implementátor
Automatizovaný bankový stykQP + bankaQP + bankaQP + implementátor + banka
Migrácia dátQP + StormwareQP + StormwareQP + implementátor
Nastavenie reportinguQP + StormwareQP + StormwareQP + implementátor
Tlačové výstupyQPQPQP + implementátor
ŠkoleniaQPQPimplementátor
Poimplementačná podporaQPQPQP
Dohľad počas prvého účtovného obdobia po implementácii-QPQP

Rozumieme týmto odvetviam

Informačné technológie
Poľnohospodárstvo
Neziskový sektor
Veľkoobchod
Distribúcia
Výroba
Služby

Zaujali sme vás?

Napíšte nám ešte dnes

Kontaktovať QProfit