Tradičné hodnoty, Moderné postupy

Účtovníctvo a mzdy

Účtovníctvo je základným kameňom nielen pre úspešné podanie daňového priznania, ale najmä pre včasné riešenie krízových situácií, pre správne vyhodnotenie zdravia firmy, pre rozhodovanie na istotu. Ak vychádzate pri rozhodovaní z nesprávnych čísiel, môže to mať katastrofálne dopady v budúcnosti.

Implementácia

Microsoft Dynamics NAV (predtým Microsoft Navision) je riešenie pre správu podnikových zdrojov, ktoré vám pomôže automatizovať, integrovať a lepšie riadiť jednotlivé firemné procesy v oblasti financií, výroby a riadenia projektov, distribúcie, správy zákazníckych vzťahov a e-commerce.

Outsourcing

Outsourcing sa v účtovníctve a financiách etabloval veľmi rýchlo. Šetrí čas aj náklady, odbremeňuje firmy od činností, ktoré sú síce nepostrádateľné, no neprinášajú priamy ekonomický prospech. Vďaka zabezpečeniu týchto činností dodávateľskou formou sa firma môže sústrediť na svoj hlavný predmet podnikania a rýchlejšie rásť.